ניהול ומנהיגות על פי ערכים

"ערכים" – מושג אמורפי ולא נגיש לחלק גדול מעובדים בארגונים, סדנא ייחודית זו מתמודדת / "מפרקת" את הכותרות לחלקים פרקטיים, נגישים, יום יומיים שהעובדים יכולים להתחבר וליישם בעבודה היום יומית.

בחלק הראשון של הסדנא אנו נתמקד: בזיהוי ובירור ערכי הארגון / קבוצה על ידי סימולציות ומשימות חוויה ואתגר רלוונטיות, לאחר כל משימה / סימולציה הקבוצה תברר לעצמה ותאסוף את "ערכי הליבה" המשמעותיים, נגישים שאפשר ליישם הלכה למעשה.

אנו ב INOUT מאמינים שאפשר להנגיש ולהמשיג את "ערכי הליבה" של כל ארגון לרמת היום יומית הלכה למעשה. בחלק השני של הסדנא אנו נתמקד: בהטמעה ויישום של ערכי הליבה בפרקטיקה הניהולית והמנהיגותית של הארגון, תוך כדי משימות אתגר וחוויה נבחן את הערכים ונלמד מההתנסות לעתיד ההתנהלות בחיים האמיתיים.