סדנה קלאסית של בניית קבוצה מההתחלה… ועד "קבוצה מנצחת"!

הסדנה מתרחשת ביער או חורש טבעי ומחולקת לשניים: