הסדנה הייחודית מתרחשת בערים מרכזיות בישראל – הקבוצה מגיעה לעיר ומתחלקת לתתי קבוצות עם משימות מעולם תוכן מקצועי של "ארגוני ביון" – המשתתפים יצטרכו להשתמש בטכנולוגיות זמינות בסביבה אורבנית – צילום / סלולארי / GPS.